Verbinding maken tussen de verschillende generaties. Om jong en oud met elkaar in gesprek te brengen. De kloof en het verlies van contact tussen de volgende generaties te verkleinen. Eerste prijs: Saida el Hantali, coordinator project Spiegelbeeld, inloophuis voor Marokkaanse meiden in Amsterdam;

Tweede prijs: Shahadija Galjus – Zeca, Roma schoolproject in Amsterdam ZO, waarbij ouders, ondanks onderwijstradities binnen de Roma-gemeenschap, betrokken worden bij de school , voor het welslagen van het project.

Derde prijs: Saundra Williams, MOSA, Multiculturele Omroep stichting Amsterdam, jongerenredactie onder begeleiding van volwassenen, mentoren.

Speciale prijs : Nonna Usmany, stichting KIHU biedt sinds 2002 in Ambon gratis praktijkgerichte lessen in Engels en computers aan Molukse jongeren die in een achterstandspositie verkeren, ongeacht politieke overtuiging en geloof.

info@zami.nl

View all posts

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *