VrouwenRechten

Vrouwenrechten zijn mensenrechten. Dat lijkt zo simpel en vanzelfsprekend, maar in de praktijk is dat helaas niet zo. Bijna nergens op de wereld kunnen vrouwen de rechten claimen die in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staan. Deze lijst bestaat uit dertig basiswaarden waar ieder mens recht op heeft. Ze zijn opgesteld door de Verenigde Naties en ondertekend door alle 192 landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties. Maar in veel landen hebben vrouwen geen toegang tot gezondheidszorg en educatie en geen mogelijkheid om geld te verdienen. En in het slechtste geval worden vrouwen mishandeld, verkracht of gedood, zonder dat de dader daar verantwoording over hoeft af te leggen. Vrouwenrechten zijn dus nog niet vanzelfsprekend. Op plekken waar vrouwen relatief veel rechten hebben zoals in Nederland, verdienen ze minder dan mannen voor hetzelfde werk. Ook op de arbeidsmarkt worden ze niet aangenomen als ze zwanger zijn en ook zelden de mogelijkheid aangeboden om carriere te maken binnen het bedrijf. Zo loopt Nederland internationaal sterk achter wat betreft vrouwen in besluitvormende en bestuurlijke functies. Nederland Vrouwen verdienen 18% minder dan mannen, daarmee scoort Nederland slechter dan gemiddeld in de wereld, wereldwijd verdienen vrouwen 16% minder dan mannen. Vrouwen verdienen 7% minder dan mannen in een vergelijkbare functie met eenzelfde opleiding, arbeidsduur, aantal dienstjaren en contractduur. Een mogelijke oorzaak van de verschillen is beloningsdiscriminatie. Traditionele ‘vrouwenberoepen’ als verkoopster en verpleegster, worden maatschappelijk en financieel nog steeds minder gewaardeerd dan traditionele ‘mannenberoepen’. Vrouwen bouwen via hun werkgever veel minder aanvullend pensioen op dan mannen. Mannen van 40 tot 45 jaar hebben meer dan het dubbele opgebouwd aan pensioen dan vrouwen. In de leeftijdsgroep van 60 tot 65 jaar is de pensioenopbouw van mannen zeven keer groter dan die van vrouwen. Niet-werken, deeltijdwerk, (tussentijds) stoppen met werken, een gemiddeld lager uurloon en (in het verleden) uitsluiting van vrouwen van deelname aan pensioenfondsen zijn de belangrijkste oorzaken voor de lage pensioen opbouw van vrouwen. (Bron: SCP en CBS)

Zami maakt via discussie avonden onderwerpen mbt gender ongelijkheid bespreekbaar.