Vrouwelijk Leiderschap

Hoe doen die vrouwen het toch die carrière maken en hoge leidinggevende posities bekleden? In de media wordt volop geklaagd dat vrouwen niet doorbreken of zelfs afhaken, terwijl er talloze voorbeelden te geven zijn van vrouwen die de top wel bereiken. Die blijken niet alleen op professioneel, maar juist vaak op persoonlijk vlak te liggen. Vrouwelijk leiderschap geeft vrouwen vertrouwen in hun leiderschapscapaciteiten en is daarom een inspiratiebron voor alle vrouwen met ambitie en drive. Want vrouwen hebben alles in zich om door te breken en het verschil te maken.

Gekleurd Leiderschap; Via een leergang besteedt Zami aandacht aan aan de kracht die je aan je culturele achtergrond kunt ontlenen, maar ook op de (onzichtbare) hindernissen, die te maken hebben met de invloed van de omgeving (beeldvorming, identiteit, verschillen in migratiegeschiedenis, familiesystemen in het land van herkomst, discriminatie-ervaringen, religie, gender-, klasse-en leeftijdsverschillen, etc.). We koppelen kwaliteiten en ervaringen aan je leiderschapsprofiel. Jaarlijks wordt er een vijfdaagse leergang aangeboden om hoog opgeleide migrantenvrouwen te helpen bij hun leiderschaps ontwikkeling.