Bestuur

Vanessa Limon

Vanaf 2010 is de voorzitter van ZAMI,  Vanessa Limon. Eerder was zij verbonden aan de stichting in de rol van secretaris. Na het afscheid van Twie Tjoa (na 10 jaar voorzitterschap), nam zij deze rol over. Vanessa:” Langer dan 20 jaar speelt ZAMI een belangrijke rol in de emancipatie en zichtbaarheid van Zwarte Migranten en Vluchtelingenvrouwen en is niet weg te denken uit de maatschappij. Emancipatie is een doorlopend proces en ook Stichting Zami maakt een nieuw proces door. Er is een geheel nieuw bestuur bestaande uit sterke, jonge, ambitieuze vrouwen die Zami nog meer profileren. De thema’s waar het bestuur zich op focust zijn Gekleurd Leiderschap, Ondernemerschap, Politiek, VrouwenRechten, Seksuele Diversiteit.

Martha Hessing.

Martha is de vice-voorzitter en penningmeester. Sinds april 2009 zet zij haar schouders onder het bestuur van ZAMI. Martha zocht al geruime tijd naar een organisatie die bij haar past en waar zij zich kan inzetten voor alle vrouwen. ”Het mooie van Zami is dat alle vrouwen welkom zijn; Iraanse, Antilliaanse, Nederlandse, Surinaamse, Indische, Chinese, Afghaanse, Turkse of Marokkaanse” vrouwen. Stichting Zami strijdt voor alle vrouwen in de nederlandse samenleving, maar in het bijzonder voor vrouwen met een niet westerse achtergrond. Diversiteit kleurt de nederlansde samenleving op verschillende manieren. Martha is verantwoordelijk voor het speerpunt Seksuele Diversiteit.

Dione Hoost.

Dione is de secretaris. Een sterke jonge vrouw die het belangrijk vindt dat ook jonge meiden bewust worden van hun rechten. Leiderschapsontwikkeling en economische zelfstandigheid van jonge meiden, daar wil Dione zich sterk voor maken in haar bestuursrol bij ZAMI. Nieuwe feministen met een gedrevenheid en bewust van hun kracht bepalen straks het straatbeeld van Nederland. Dione studeer in Utrecht Fysiotherapie, speciaal om anderen te kunnen helpen.

Sandra Doevendans.

Sandra’s focus is gericht op de thema’s Politieke participatie van ZMV vrouwen en Ondernemerschap. Veel vrouwen zijn ondernemend ingesteld maar zien geen mogelijkheid hier werkelijk iets mee te doen. Ik wil vrouwen ondersteunen en de kracht geven deze ambities na te streven of moeite ondervinden zich als ondernemer staande te houden. Daarnaast wil ik het bedrijfsleven bewust maken dat diversiteit in een organisatie. Veel bedrijven staan achter dit idee en willen dit zien veranderen, maar hebben de welbekende ‘not in my backyard’ mentaliteit. Het lijkt me een enorme uitdaging deel uit te mogen maken van het bestuur van ZAMI. Als bestuurslid houd ik me bezig met het onder aandacht brengen van het belang van politieke participatie. Zami is het podium waar vrouwen zich ontwikkelen en inzetten om anderen te versterken, de dialoog aangaan en zich inzetten voor de positie van ZMV-vrouwen. Deze onafhankelijke, zelfstandige en sterke vrouwen inspireren, motiveren en bewijzen mij het onmogelijke mogelijk te maken.

Joan K. de Windt.

Joan de Windt is auteur, moeder en journalist. Geboren op Curacao; en opgegroeid in Nederland. Zowel in Nederland als op Curacao is Joan altijd blootgesteld geweest aan verschillende culturen en identiteiten.   In 2014 schreef ze het boek “Weg met Mental Slavery”, een werkboek voor mensen met voorouders afkomstig uit gekoloniseerde landen. Sinds midden 2014 is zij actief bij ZAMI waar zij zich richt op het thema Racisme, Discriminatie en VrouwenRechten.