Ambassadeurs

De ambassadeurs van ZAMI zijn bijzondere migranten vrouwen die speciaal gekozen zijn om de ZMV vrouw nog meer op de kaart te zetten. De ambassadeurs zijn rolmodellen die laten zien wat de kracht van diversiteit is in de nederlandse samenleving. Vanuit hun eigen expertise en belangstelling voor gekozen thema’s initieren zij projecten gezamelijk met het bestuur. De ambassadeurs fungeren als voorbeeld voor andere vrouwen en werken aan de empowerment en zichtbaarheid van gekleurd leiderschap.

Tijdens de 20ste Zami Award is gekozen om Fatima Sabbah, directeur van Nisa4Nisa te verheffen tot Ambassadeur. 

Carmen Breeveld, voorzitter van de Federatie Zakenvrouwen is vanaf begin 2005 als eerste ambassadeur betrokken bij ZAMI. Zij adviseert het bestuur op het gebied van beleid en positionering van ZMV vrouwen. Vooral zichtbaarheid en het stimuleren van economische zelfstandigheid van vrouwen staan hoog op de agenda.